جایزه اولین خرید

تلیس کالا

هدیه اولین خرید

 

با اولین خریدی که انجام می دهید پس از تکمیل سفارش، با شما تماس گرفته خواهد شد و یک بن تخفیف به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال قابل استفاده در خریدهای بعدی، تقدیم خواهد شد.